Sample photo
Přejít na Xypex

Použití materiálu Xypex na cihlové a kamenné konstrukce

Tuto metodu lze doporučit jako doplňkovou pro ošetření cihlových a kamenných zdí, při současné aplikaci injektážní hmoty pro odvlhčování zdiva. Je vhodná tam, kde je třeba zabránit průsakům vody (včetně tlakové) do suterénu a jiných podzemních prostor. FREEZTEQ DPC lze použít pouze pro odvlhčení zdí nad úrovní terénu.

Příprava podkladu

 • Nejdříve je nutno odstranit všechny stávající povrchové úpravy na zdech (malbu, omítku, zbytky asfaltové izolace, atd.) do výšky alespoň 750 mm nad úrovni aplikace injektážní hmoty FREEZTEQ DPC.
 • Nejčastěji je hmota FREEZTEQ DPC aplikována z vnějšího líce zdi a aplikace hmot systému XYPEX v interiéru pod úrovní inkektážní clony
 • Pečlivě se odstraní všechen uvolněný materiál ve spárách mezi zdivem.
 • Zdivo se důkladně očistí 15 % roztokem kyseliny chlorovodíkové s dobou působení 5-10 minut, který se pak beze zbytku smyje dostatečným množstvím čisté vody.
 • Před aplikací hmot systému XYPEX se zdivo důkladně zvlhčí pomocí štětky nebo postřikem čisté vody, až je povrch nasycen tak, že vodu již nepřijímá.

Aplikace hmot Xypex

 • Na navlhčenou stěnu se nanese pomocí štětky XYPEX jedna vrstva hmoty XYPEX Concentrate dle návodu pro její aplikaci.
 • Po 24 hodinách se nanese na hmotou XYPEX ošetřený povrch cementový adhesivní přípravek SBR, který umožňuje okamžité nahození zdi maltou a zajišťuje její účinné spojení s podkladem. Hmota SBR se připraví smícháním portlandského cementu s akrylátovým kopolymerem /např. Socrat/. Nanesená vrstva SBR po 40 až 50 minutách zmodrá.
 • Ihned po zbarvení vrstvy SBR se nanese vrstva cementové základní omítky, do které se doporučuje přidat práškovou přísadu XYPEX Admix (v množství 2 % hmotnost cementu). Další vrstvy omítky lze nanést podle potřeby.
 • V místech, kde se předpokládá působení tlakové vody na spodní stavbu nebo byly zaznamenány průsaky vody, se aplikuje na provedenou novou cementovou omítku po 24 hodinách další ochranná vrstva z hmoty XYPEX Modified. Na silně zatížených místech se doporučuje nanesení místo jedné vrstvy XYPEX Modified provedení dvou nátěrů z hmot XYPEX Concentrate a návazně uzavírací nátěr XYPEX Modified.
 • Dobré vyzrání provedených nátěrů lze zajistit buď postřikem vodou po dobu min. 3 dnů nebo použitím ochranného filmu XYPEXU Gamma Cure.
 • V místech, kde je nezbytné do zdiva po jeho ošetření vrtat za účelem upevnění šroubů nebo v místech prostupů instalačních trubek a kabelů, je nutné místa utěsnit pomocí opakovaného nátěru XYPEX Concentrate.

Upozornění

 • Hmoty systému XYPEX je nutno aplikovat podle pokynů výrobce.
 • Ochranný nátěr XYPEX Gamma Cure může být použit před každou aplikací hmot XYPEX Concentrate a Modified, urychlí se tím růst utěsňujících krystalů a zajistí se rychlejší účinek systému.
 • Je důležité nezapomenout na podlahu, která je v mnoha případech zdrojem průsaků. Doporučuje se aplikovat systém XYPEX dle technických návodů na jeho použití.
 • Aplikaci systému XYPEX a injektážní hmoty FREEZTEQ DPC lze provádět pouze po zaškolení a schválení distribuční společností HYDROPROOF, s.r.o.

Hlavní hygienik České republiky vydal povolení č.j.: HEM - 321.4-29. 3. 1993 k použití izolačního roztoku FREEZTEQ DPC v České republice.

© 2004 DEVELOPSTUDIO.com