Sample photo
Přejít na Xypex

Doporučení pro obnovení omítky stěn

Na místa dříve zbavená původních omítek zasažených vlhkostí a případnou degradací vodou rozpustných solí se doporučuje nanést sanační omítku s parametry dle Směrnice WTA-CZ 2-2-91. Toto opatření lze aplikovat i bezprostředně po ukončení injektáže, nebo tato omítka umožňuje snadný transport vlhkosti ze zdiva do okolního prostředí. Provedení omítky musí být provedeno v souladu s podmínkami citované směrnice včetně následné konečné povrchové úpravy zdi. Sanační omítka je vhodná i na vnější stranu zdí včetně soklového zdiva.
Použití sanační omítky zvyšuje kvalitu provedené izolace injektážní hmotou FREEZTEQ DPC.
V případě aplikace tradičních omítek se doporučuje jejich provedení až po 3 až 5 dnech po ukončení poslední etapy injektáže, dle klimatických podmínek a místa sanačního zásahu. Nejsou-li zaručeny podmínky pro dobré vyschnutí injektážní clony, je nutno vyčkat s nanesením těchto omítek minimálně 10 dní.

© 2004 DEVELOPSTUDIO.com