Sample photo
Přejít na Xypex

Testování

Prohlášení o shodě, Překlad Certifikátu z Anglie - QMS Quality

QMS Quality Management Systems Limited

Certifikát

Tento dokument potvrzuje, že produkty

Freezteq Products Limited

byly ohodnoceny a schváleny úřadem QMS Quality Management Systems Limited jako vyhovující následujícím normám a standardům:

BS EN ISO 9002 : 1994

Shora uvedené schválení se vztahuje na následující:

Materiály systému Freezteq proti vlhkosti, včetně ochrany dřeva, hydroizolačních přípravků a přípravků proti hnilobě mohou být používány při opravách budov.

Původní povolení: 11. srpna 1997

Současné povolení: 11. srpna 1997

Povolení platí do: 10. srpna 2007

Číslo certifikátu: GB 2191

Zkoušky změny nasakavosti - ČVUT, č. protokolu - 123240/2000,123065/2001

Reference Atest Atest

© 2004 DEVELOPSTUDIO.com