Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

XYPEX® Concentrate Admix C-1000 (NF)Výrobce

Xypex CE s.r.o.
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
v licenci:
XYPEX CHEMICAL CORPORATION,
1371 Mayfield Place,
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9


Distributor pro ČR

NEKAP s.r.o.
kancelář: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
tel.: 233 323 902, 224 316 107
fax: 224 313 212
e-mail: info@nekap.cz
www.nekap.cz

Charakteristika

Jedná se o práškovou přísadu s obsahem aktivní chemické báze Xypex® Admix, která se přidává již při výrobě čerstvého betonu pro dosažení účinné vodonepropustnosti ztvrdlého betonu a současně pozitivně ovlivňuje zpracovatelnost čerstvého betonu a pevnost ztvrdlého betonu. Přísada Xypex® Admix C-1000 (NF) má stejnou chemickou účinnost (tvorbu těsnících krystalů) ve struktuře betonu, jako nátěrové hmoty Xypex® Concentrate a Xypex® Modified.

Vlastnosti výrobku

Vodotěsnost betonu (ČSN EN 12390-8)min. V12
Zvýšení pevnosti betonu (doporučená dávka 2% hmotnosti cementu)min. 15 %
Sypná hmotnost suché směsi (ČSN EN 1097-3)1.100 ± 50 kg.m-3
Součinitel filtrace (ČSN CEN ISO/TS 17892-11)< 7.10-11
Dávkování Admix C-1000 / z hmotnosti cementu
Dávkování Admix C-1000 NF / z hmotnosti cementu
1-3 %
0,5 - 1,5 %

Zpracování

Obvyklým způsobem jako běžný beton (ČSN P ENV 13670-1 (2) + ČSN EN 206-1). Přísada Xypex® Admix C-1000 (NF) se dávkuje buď v suchém stavu do směsi kameniva bez cementu nebo se aktivuje v záměsové vodě při výrobě čerstvého betonu. Podrobný návod je uveden v Technologické příručce Xypex®, který je závazný pro poskytované záruční podmínky.

Ošetřování

Obvyklým způsobem jako běžný čerstvý beton (ČSN P ENV 13670-1 (2) + ČSN EN 206-1). Po dobu min. 48 hodin musí být povrch betonu s přísadou Xypex® Admix C-1000 (NF) v trvale vlhkém stavu.

Oblast využití

Pro výrobu betonových konstrukcí s vysokými nároky na odolnost proti působení vody a agresivních kapalných chemických látek.

Doplňující informace

Teplotní zátěž trvalá-32 °C až 130 °C
Teplotní zátěž periodická-185 °C až 1.530 °C
Odolnost proti chemikáliím (periodická zátěž)pH = 2-12
Odolnost proti chemikáliím (trvalá zátěž)pH = 3-11

Hygiena práce

Přísada Xypex® Admix C-1000 (NF) je alkalická a netoxická. Při zasažení očí je nutno vypláchnout proudem čisté vody a ihned vyhledat lékaře. Doporučuje se používat při práci běžné osobní ochranné pomůcky. Při styku pokožkou omýt mýdlem a pokožku ošetřit regeneračním krémem.

Skladování

V původních neporušených obalech v suchém prostředí při min. teplotě +5 °C. Při dodržení skladovacích podmínek je na materiál balený v plechovkách poskytována záruka 1 rok od data prodeje, na materiál balený v pytlích 6 měsíců od data prodeje.

Balení

Rozpustné pytlíky, o hmotnosti 2 až 8 kg, balené do kartonové krabice s PE vložkou.

Certifikace

Výrobek je značen CE, v souladu s normou EN 934-2.


NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek