Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

XYPEX® Concentrate DS1Výrobce

Xypex CE s.r.o.
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
v licenci:
XYPEX CHEMICAL CORPORATION,
1371 Mayfield Place,
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9


Distributor pro ČR

NEKAP s.r.o.
kancelář: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
tel.: 233 323 902, 224 316 107
fax: 224 313 212
e-mail: info@nekap.cz
www.nekap.cz

Charakteristika

Jedná se o kompozitní směs portlandského cementu s velmi jemným křemičitým pískem a aktivní chemickou bází Xypex® Concentrate DS1, která je určena k utěsnění horizontálních betonových ploch proti působení vody a jiných kapalných agresivních médií, včetně ropných látek a průmyslových chemikálií. Kompozit Xypex® Concentrate DS1 má stejnou chemickou účinnost (tvorbu těsnících krystalů) ve struktuře betonu, jako kombinace hmot Xypex® Concentrate a Xypex® Modified. Používá se výhradně jako suchý vsyp do povrchové vrstvy čerstvého ukládaného betonu, do které se mechanicky zapracovává rotační hladičkou s kotoučem a vrtulí.

Vlastnosti výrobku

Vodotěsnost betonu (ČSN 73 1321)min. V12
Sypná hmotnost (ČSN ISO 6782)1.100 ± 50 kg.m-3

Příprava podkladu

Aplikace kompozitu Xypex® Concentrate DS1 nevyžaduje zvláštní přípravu povrchu, neboť je přímou součástí technologie zpracování čerstvého betonu (neprodlužuje dobu výstavby). Teplota vzduchu a podkladu při aplikaci musí být min. +5 °C. Pro zvýšení účinnosti se doporučuje, aby obsah vzduchu v čerstvém betonu nepřesahoval 3 % objemu.

Zpracování

Práškový kompozit Xypex® Concentrate DS1 se aplikuje přímým sypáním na mírně zavadlý povrch zhutněného čerstvého betonu (v době, kdy je povrch ještě plastický), před jeho konečnou mechanickou úpravou (orientační spotřeba 0,95 kg.m-2). Zvlhlý kompozit Xypex® Concentrate DS1 se zapracuje do čerstvého betonu rotační hladičkou. Nejprve rotačním kotoučem a potom se povrch uhladí vrtulí. Tím se Xypex® Concentrate DS1 stane nedělitelnou součástí povrchu betonu. Podrobný návod je uveden v Technologické příručce Xypex®, který je závazný pro poskytované záruční podmínky.

Ošetřování

Povrch se vsypem Xypex® Concentrate DS1 se ošetřuje obvyklým způsobem jako běžný čerstvý beton (ČSN P ENV 13670-1 (2) + ČSN EN 206-1). Po dobu min. 48 hodin po aplikaci musí být povrch betonu v trvale vlhkém stavu.

Oblast využití

Pro horizontální betonové konstrukce (podlahy) se zvýšenou odolností proti působení vody a agresivních kapalných médií, při současném vystavení mechanickým účinkům. V agresivním prostředí zvyšuje ochranu ocelové výztuže v betonu, nesnižuje difúzi vodních par a prodlužuje fyzickou životnost konstrukce. Snižuje náklady na dodatečné povrchové úpravy betonových podlah.

Doplňující informace

Teplotní zátěž trvalá-32 °C až 130 °C
Teplotní zátěž periodická-185 °C až 1.530 °C
Odolnost proti chemikáliím (periodická zátěž)pH = 2-12
Odolnost proti chemikáliím (trvalá zátěž)pH = 3-11

Hygiena práce

Kompozit Xypex® Concentrate DS1 je alkalický, netoxický. Při zasažení očí je nutno vypláchnout proudem čisté vody a ihned vyhledat lékaře. Doporučuje se používat při práci běžné osobní ochranné pomůcky. Při styku s pokožkou omýt mýdlem a pokožku ošetřit regeneračním krémem.

Skladování

V původních neporušených obalech v suchém prostředí při min. teplotě +5 °C. Při dodržení skladovacích podmínek je na materiál balený v plechovkách poskytována záruka 1 rok od data prodeje, na materiál balený v pytlích 6 měsíců od data prodeje.

Balení

Plechovka s PE vložkou o hmotnosti obsahu 25 kg. Papírový pytel s PE vložkou o hmotnosti 20 kg.

Certifikace

Výrobek je certifikován AO 227 dle zákona č.22/1997 Sb., číslo certifikátu C5-05-0257 ze dne 19. 4. 2005.


NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek