Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

XYPEX® Gamma Cure


Charakteristika

Xypex Gamma Cure je ochranný prostředek určený zejména pro použití s izolačními materiály Xypex. Materiál Xypex Gamma Cure zpomaluje odpařování vody z povrchu betonu a může být použit jako alternativa za obvyklé ošetřování vodou. Xypex Gamma Cure je možné také použít k urychlení růstu krystalů izolačních materiálů Xypex. Po nanesení vytváří na povrchu betonu průhledný film, který chrání povrch betonu před nadměrným vysycháním po dobu 2-3 dnů. Po uplynutí cca 4 dnů se materiál Xypex Gamma Cure začne odpařovat. Po odpaření nezůstávají na povrchu betonu žádné stopy.

Vlastnosti výrobku

Barva roztokusvětle modrá
Barva vytvořeného filmutransparentní
Zasychání (nelepivé na dotek)do 2 hod

Příprava podkladu

Xypex Gamma Cure je možné nanášet na čistý betonový povrch, popř. na povrch ošetřený materiálem Xypex. V případě použití jako ochrany nátěru Xypex, je nutné Xypex Gamma Cure aplikovat do 2 hod po nanesení izolačních materiálů Xypex.

Zpracování a aplikace

Materiál Xypex Gamma Cure se ředí v poměru 1 díl Xypex Gamma Cure : 3 díly vody. Aplikace materiálu Xypex Gamma Cure se provádí formou postřiku.

Ošetřování

Při aplikaci v běžných teplotních a atmosférických podmínkách není nutné materiál Xypex Gamma Cure ošetřovat. V případě vysokých teplot, vystavení přímému slunci, popř. ve velkém větru se doporučuje chránit materiál Xypex Gamma Cure proti nadměrnému vysychání lehkým mlžením vodou. Další povrchové úpravy ošetřené betonové konstrukce jsou možné, při respektování pokynů v Technologické příručce Xypex®.

Výrobce

XYPEX CHEMICAL CORPORATION,
1371 Mayfield Place, Richmond B.C.
CANADA V6V 2G9


NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek