Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

XYPEX® Patch`n PlugVýrobce

Xypex CE s.r.o.
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
v licenci:
XYPEX CHEMICAL CORPORATION,
1371 Mayfield Place,
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9


Distributor pro ČR

NEKAP s.r.o.
kancelář: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
tel.: 233 323 902, 224 316 107
fax: 224 313 212
e-mail: info@nekap.cz
www.nekap.cz

Charakteristika

Jedná se o speciální druh vysoce modifikovaného rychlevazného cementu s obsahem aktivní chemické báze Xypex® Patch´n Plug pro opravy betonových konstrukcí, porušených zejména průsakem vody. Aplikovaný tmel je schopen během několika sekund zastavit výron vody a je účinný jak proti negativnímu, tak i pozitivnímu tlaku vodydo 0,8 MPa. Tmel v krátkém čase dosahuje vynikajících pevností, vyznačuje se velmi dobrou přídržností k původnímu betonovému podkladu a je dlouhodobě trvanlivý. Dodává se v sypkém stavu.

Vlastnosti výrobku

Pevnost v tlaku – 1 hodina (ČSN EN 12390-3)min. 5,0 MPa
Pevnost v tlaku – 1 den (ČSN EN 12390-3)min. 15,0 MPa
Doba tuhnutí (ČSN P 722115)max. 3 minuty
Vodotěsnost cementového tmelu (malty) na betonu (ČSN EN 12390-8)min. V8
Přídržnost k podkladu (ČSN 73 25 77; ČSN EN 1542)min. 1,5 MPa
Sypná hmotnost (ČSN EN 1097-3)1.150 ± 50 kg.m-3

Příprava podkladu

Poškozené místo v povrchu betonu se mechanicky nebo i chemicky zbaví všech volných částic, nečistot, nátěrů apod., řádně se opláchne a důkladně nasytí čistou vodou (nevsáklou vodu je nutno následně odstranit). Na takto připravený podklad lze aplikovat tmel Xypex® Patch´n Plug. Při opravě spár a trhlin v povrchu betonu je nutno nejprve vysekat žlábek v jejich trase ve tvaru „U“ min. šířky 25 mm a hloubky min. 45 mm (tvar „V“ je nepřípustný), v místech průsaku vody je třeba vysekat beton do větší hloubky. Podrobný návod je uveden v Technologické příručce Xypex®.

Zpracování

Materiál Xypex® Patch´n Plug se míchá s pitnou vodou (doporučuje se teplota vody 21 °C) v poměru 3,5 : 1 dílu (objemově) pro vytvoření hustého tmelu. Připravený tmel je nutno zpracovat do 3 minut po namíchání. Z materiálu Xypex® Patch´n Plug lze připravit rovněž rychle tuhnoucí maltovou směs, přidáním tříděného písku do velikosti zrna 1 mm s poměrem mísení max. 1 : 2 (hmotnostně). Podrobný návod je uveden v Technologické příručce Xypex®, který je závazný pro poskytované záruční podmínky.

Ošetřování

Obvyklým způsobem jako běžný čerstvý beton (ČSN P ENV 13670-1 + ČSN EN 206-1). Po dobu min. 48 hodin musí být opravované místo s aplikací Xypex® Patch´n Plug v trvale vlhkém stavu.

Oblast využití

Pro sanaci poškozených betonových konstrukcí, zejména jako ucpávka k okamžitému zastavení průsaků vody, k opravě trhlin, spár, kavern a též pro reprofilaci poškozených povrchů betonu před konečnou aplikací nátěrových hmot Xypex® Concentrate a Xypex® Modified.

Doplňující informace

Teplotní zátěž trvalá-32 °C až 130 °C
Teplotní zátěž periodická-185 °C až 1.530 °C
Odolnost proti chemikáliím (periodická zátěž)pH = 2-12
Odolnost proti chemikáliím (trvalá zátěž)pH = 3-11

Hygiena práce

Materiál Xypex® Patch´n Plug je alkalický a netoxický. Při zasažení očí je nutno vypláchnout proudem čisté vody a ihned vyhledat lékaře. Při práci je nutno používat gumové rukavice. Při styku s pokožkou omýt mýdlem a pokožkuošetřit regeneračním krémem.

Skladování

V původních neporušených obalech v suchém prostředí při min. teplotě +5 °C. Při dodržení skladovacích podmínek je na materiál balený v plechovkách poskytována záruka 1 rok od data prodeje, na materiál balený v pytlích 6 měsíců od data prodeje.

Balení

Plechovka s PE vložkou o hmotnosti obsahu 25 kg. Plastový kbelík o hmotnosti 5 kg.

Certifikace

Výrobek je certifikován AO 227 dle zákona č.22/1997 Sb., číslo certifikátu C5-05-0256 ze dne 19. 4. 2005.


NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek