Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

TUNEL, Praha

Sanace

V tunelu, kde je umístěno potrubí přivádějící pitnou vodu pro obyvatele Prahy, bylo nutno neustále čerpat vodu prosakující betonovou konstrukcí. Stavba nemohla být kolaudována a při selhání čerpacího zařízení byla během krátké doby zaplavena. Tunel, který byl vystaven značnému tlaku (20 m pod zemí), byl sanován XYPEXem Patch´n Plug, Ultra Plug, Concentrate a Modified. Sanace byly provedeny na pracovních spárách vstupních šachet a na mnoha kritických místech spojovacího tunelu. Po sanaci byla stavba převzata investorem.
Provedení: Grác, listopad 1992

NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek