Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

Testování

Vliv materiálů Xypex na betony byl mnohokrát testován v laboratořích po celém světě, mimo jiné v akreditovaných laboratořích v Evropské unii, včetně České republiky. Jednalo se převážně o porovnávací testy mezi betony s Xypexem a referenčními typovými betony. Z výsledků vyplývá, že betony s Xypexem jsou více neprostupné pro vodu a další agresivní kapaliny a mají i nižší propustnost pro plyny. Kvalita materiálů Xypex je trvale monitorována kontrolními výrobními zkouškami, opakovaně jsou také ověřovány již odzkoušené vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu s Xypexem. Rádi Vám poskytneme informace o mnoha dalších provedených testech ověřujících i speciální vlastnosti materiálů Xypex.

Mezi provedenými testy bychom rádi zmínili:


NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek